Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
Yatırımcı İlişkileri
Bulunduğumuz Sektörler
Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 18 Mart 2013 tarihinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419.maddesi uyarınca ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca çıkarılan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan "GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin onaylanmasına ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe konmasına karar vermiştir. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge GSD Holding A.Ş.'nin 30 Mayıs 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiştir.

Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge