Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yönetici Ücretlendirme Politikası
Yatırımcı İlişkileri
Bulunduğumuz Sektörler
Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yönetici Ücretlendirme Politikası

GSD Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yönetici Ücretlendirme Politikası

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 12 Mart 2018 tarihinde, Ücret Komitesi görevini yerine getiren Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi’nce önerildiği şekilde; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketimiz’in 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere, Şirketimiz’in Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesi ile ilgili uygulamalarının, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi’ndeki hükümler çerçevesinde, Şirketimiz’in faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, hedefleri ve piyasa koşulları göz önüne alınarak, Şirketimiz’in etik değerleri, iç dengeleri ve kişilerin performansları ve pozisyonu ile uyumlu olması esasına dayalı bir ücretlendirme politikası benimsenmesine ve bu politikanın, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer yasal mevzuat ve Şirketimiz’in faaliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilmesini kararlaştırmıştır.