Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası
Yatırımcı İlişkileri
Bulunduğumuz Sektörler
Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası

Personelin tazminat hakkı doğması durumlarında, yürürlükte bulunan kanun hükümleri çerçevesinde hakları kendisine yazılı olarak bildirilir. Bildirilen haklarda anlaşma sağlanması durumunda bildirilen hakları ödenir ya da sağlanır. Uyuşmazlık durumunda ise, önce uzlaşma yolu denenir, uzlaşma da sağlanamazsa yargı kararına göre işlem yapılır.