Bağış ve Yardım Politikası
Yatırımcı İlişkileri
Bulunduğumuz Sektörler
Bağış ve Yardım Politikası

GSD Holding A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimiz’in bağış ve yardım politikası, bağış ve yardımların GSD Eğitim Vakfı ile Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu menfaatine yararlı derneklere yapılması, çesitli vesilelerle gönderilecek çelenkler için de bağış usulünün uygulanmasıdır. Şirket’çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırı 120.000,00 TL’dir.

GSD Grubu Bağış Yardım ve Sosyal Sorumluluk Harcamaları

31.12.2018(TL)

Kime Yapıldığı

GSD Bank GSD Denizcilik GSD Faktoring GSD Holding GSD Grubu
Türk Eğitim Vakfı 450,00 350,00 350,00 500,00 1.650,00 
GSD Eğitim Vakfı - - - 424,80 424,80 
İstanbul Kent Üniversitesi 650.000,00 - 150.000,00 115.000,00 915.000,00 
Tema Vakfı - 85.000,00 - - 85.000,00
Toplam 650.450,00 85.350,00 150.350,00 115.924,80

1.002.074,80

GSD Grubu'nun 2018 yılındaki bağış, yardım ve sosyal sorumluluk harcamalarının tamamı Türkiye'de yapılmıştır.