GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile GSD Dış Ticaret A.Ş.
Yatırımcı İlişkileri
Bulunduğumuz Sektörler
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin Birleşmeleri

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve GSD Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulları, 9 Haziran 2014 tarihinde, GSD Dış Ticaret A.Ş.’nin aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nce devralınması ve tasfiyesiz sona ermesi suretiyle GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesini kararlaştırmışlardır. Birleşmeye taraf her iki şirket için 12 Eylül 2014’te imzalanan Birleşme Sözleşmesi’nin ve GSD Denizcilik  Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. için birleşme nedeniyle yapacağı sermaye artırımını içeren esas sözleşme değişikliğinin görüşüldüğü olağanüstü genel kurullar 22 Aralık 2014 tarihinde yapılmıştır. Detaylı açıklama ve birleşmeye ilişkin inceleme hakkı kapsamındaki belgeler için tıklayınız.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 22 Aralık 2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı Muhalefet Şerhleri ve Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.

GSD Dış Ticaret A.Ş.’nin 22 Aralık 2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.

Şirketimiz'in bağlı ortaklığı GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin tasfiyesiz sona ererek, Şirketimiz'in diğer bir bağlı ortaklığı olan GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nce devralınması suretiyle bu iki şirketin GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemi, 31 Aralık 2014 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir.