GSD Grubu
Yatırımcı İlişkileri
Bulunduğumuz Sektörler
GSD Grubu'nun İlişkili Tarafları ve Bunlarla Yaptığı İşlemler

GSD Grubu’nun TFRS’ye göre hazırlanan konsolide finansal tabloları açısından GSD Grubu’nun ilişkili tarafları, GSD Grubu şirketlerinin pay sahipleri, kilit yöneticileri, bunlar ve bunların yakın aile üyelerince kontrol edilen ya da önemli etkinlik sağlanan ve/veya kilit yöneticisi olunan şirketler ve GSD Grubu’nun konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklarıdır. GSD Grubu’nun ilişkili tarafları ile ilişkilerinin niteliği ve önemlilik düzeyi hakkında bilgilenmek için, “web sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Ortaklık Yapısı kısmına ve Yatırımcı İlişkileri/Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları kısmındaki raporlarda "6.İlişkili Taraf Açıklamaları" notuna bakınız.