Komitelere Bildirim
Yatırımcı İlişkileri
Bulunduğumuz Sektörler
Komitelere Bildirim

Komitelere Bildirim

“3.1.4  Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.” şeklindeki SPK Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, menfaat sahiplerinin Şirketimiz’in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Şirketimiz’in Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komitesi’ne iletebilmesi için oluşturulan e-posta adresleri aşağıda verilmektedir. Bu bildirim kanalında bildirimi yapan kişinin kimlik bilgileri gizli tutulacaktır ve anonim başvurular da geçerli kabul edilmektedir. Bu bildirim kanalı, bildirimi yapan kişi ve bildirimi alan merci arasında ilk bildirimden sonra da iletişimin devamını mümkün kılan iki yönlü iletişimi sağlamaktadır.

kyk@gsdholding.com.tr ve dsk@gsdholding.com.tr