Mali Sonuçlar
Yatırımcı İlişkileri
Bulunduğumuz Sektörler
Mali Sonuçlar
  1. GSD Holding'in Konsolide Mali Tablolarından Seçilmiş Büyüklükler
 

Denetlenmiş

Denetlenmiş  Denetlenmiş Denetlenmiş  Denetlenmiş
(Bin TL) 30.06.2019  31.12.2018  30.06.2018  31.12.2017 30.06.2017
Aktif Toplamı 2.061.102  1.906.464 1.880.085  1.602.597 1.426.493
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.430.017  1.300.171 1.121.591  930.716  873.268
Net Dönem Karı (Ana Ortaklık Payları) 100.912  293.188 141.484  56.776 13.318
Toplam Kapsamlı Gelir (Ana Ortaklık Payları) 129.846  390.039 189.515  80.761 20.119
1 TL Nominal Değerli Pay Başına Kar (TL) 0,280  0,814 0,393  0,156 0,037
Fiyat/Defter Değeri Oranı* 0,256   0,271 0,275  0,341 0,45
Fiyat/Kazanç Oranı* 2,964   0,983 1,781  4,615  23,78

UFRS'ye göre düzenlenmiş mali tablolardan hazırlanmıştır.

* Hesaplamalarda GSD Holding payının dönem sonları kapanış fiyatları kullanılmıştır.