GSD Grubu Şirketlerindeki Gelişmeler
Yatırımcı İlişkileri
Bulunduğumuz Sektörler
GSD Grubu Şirketlerindeki Gelişmeler

2018 Yılı GSD Grubu Şirketlerindeki Gelişmeler

GSD Shipping B.V.'nin Sermaye Artışları

GSD Holding A.Ş.’nin 7 Mayıs 2018 tarihli yönetim kurulu toplantısında, %100 oranındaki bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V.'nin 20 milyon ABD Doları tutarındaki mevcut sermayesinin 10 milyon ABD Doları nakit artırımla 30 milyon ABD Doları'na ve GSD Shipping B.V. kayıtlı sermaye tavanının 30 milyon ABD Doları'ndan 40 milyon ABD Doları'na çıkartılmasına karar verilmiş olup artırılan sermayenin tamamı GSD Holding A.Ş. tarafından karşılanmıştır.

GSD Holding A.Ş.’nin 24 Eylül 2018 tarihli yönetim kurulu toplantısında, %100 oranındaki bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V.'nin 30 milyon ABD Doları tutarındaki mevcut sermayesinin 10 milyon ABD Doları nakit artırımla 40 milyon ABD Doları'na ve GSD Shipping B.V.’nin kayıtlı sermaye tavanının 40 milyon ABD Doları'ndan 50 milyon ABD Doları'na çıkartılmasına karar verilmiş olup artırılan sermayenin tamamı 1 Ekim 2018 tarihinde GSD Holding A.Ş. tarafından karşılanmıştır.

GSD Yatırım Bankası A.Ş.’nin Gayrimenkul Satışı

GSD Yatırım Bankası A.Ş.’ce satış amaçlı elde tutulan varlıklar altında izlenen icra takibi sonucu devir alınmış olan toplam 53.550 Bin TL tutarlı gayrimenkul, 26 Mart 2018 tarihinde toplam 79.216 Bin TL bedelle satılmıştır.

 Mila Maritime Limited'in Gemi Teslim Alımı

GSD Shipping B.V.'nin %100 sermaye payıyla sahip olduğu Malta'da kurulu bağlı ortaklığı Mila Maritime Ltd. tarafından bir adet kuru yük gemisinin satın alınması işlemi tamamlanmış ve gemi 24 Mayıs 2018 tarihinde teslim alınmıştır. 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren time charter (belli bir zamanla sınırlı gemi kiralama sözleşmesi) kapsamında kiraya verilerek kira geliri elde edilmeye başlanmıştır.

Zeyno Maritime Limited’in GSD Shipping B.V.’ye Satılması

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 sermaye payıyla sahip olduğu Malta'da kurulu Zeyno Maritime Limited'deki paylarının tamamının değerleme raporunda tespit edilen fiyat olan 5.883.290,06 USD (Amerikan Doları) bedelle ana ortağı olan GSD Holding A.Ş.'nin %100 sermaye payıyla Hollanda'da kurduğu GSD Shipping B.V. 'ye satılmasına karar verilmiştir. Zeyno Maritime Limited 6 Haziran 2018 tarihinde GSD Shipping B.V.'ye satılmıştır.

Dodo Maritime Limited ve Neco Maritime Limited’in GSD Shipping B.V.’ye Satılması

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 sermaye payıyla sahip olduğu Malta'da kurulu, Dodo Maritime Limited’deki paylarının tamamının değerleme raporunda tespit edilen fiyat olan 1.773.000 USD (Amerikan Doları) ve Neco Maritime Limited’deki paylarının tamamının değerleme raporunda tespit edilen fiyat olan 5.336.000 USD (Amerikan Doları) bedelle ana ortağı olan GSD Holding A.Ş.'nin %100 sermaye payıyla Hollanda'da kurduğu GSD Shipping B.V.'ye satılmasına karar verilmiştir. Satış işlemi, 30 Kasım 2018 tarihinde yapılan olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30 Kasım 2018 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.

GSD Denizcilik Gayr.İnş.San.ve Tic. A.Ş.’nin Pay Geri Alım İşlemleri

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 26 Temmuz 2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, SPK’nın 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihli duyuruları kapsamında yatırımıcıları korumak amacıyla, ödenmiş sermayesinin % 10’una kadar pay geri alımı yapılmasına ve bu kapsamda yapılacak pay geri alımları için 5.000.000 TL fon ayrılmasına karar vermiştir.

Şirket 2018 yılında 341.985,00 TL nominal değerli paylarını 354.739,81 TL bedel karşılığında geri almıştır.

Şirket, 6 Kasım 2018 tarihi itibarıyla toplam 3.156.985 TL nominal değerli C grubu paylarını toplam 2.956.169,50 TL bedel karşılığında geri almıştır.