Ortaklık Yapısı
Yatırımcı İlişkileri
Bulunduğumuz Sektörler
Ortaklık Yapısı

GSD Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı

31.03.2019 itibari ile

SIRA NO ORTAK ADI NOMİNAL SERMAYE PAYI A GRUBU (TL) NOMİNAL SERMAYE PAYI B GRUBU (TL) NOMİNAL SERMAYE PAYI C GRUBU (TL) NOMİNAL
SERMAYE
PAYI D
GRUBU
(TL)
NOMİNAL
SERMAYE
PAYI
(TL)
% SERMAYE PAYI
1 M.TURGUT YILMAZ 707,040 441,542 707,040 114.748.149,780 114.750.005,402 % 25,500
2 MTY DELTA DENİZCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 0,000 0,000 0,000 20.250.000,000 20.250.000,000 % 4,500
3 ADEO TURİZM OTELCİLİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 0,000 0,000 0,000 624.600,000 624.600,000 %0,139
4 DİĞER İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 0,000  265,498  0,000  0,000  265,498 %0,000 
5 GSD HOLDİNG A.Ş. 0,000 0,000 0,000 90.000.000,000 90.000.000,000 % 20,000
6 HALKA AÇIK 0,000 0,000 0,000 224.375.129,100 224.375.129,100 % 49,861
  TOPLAM 707,040 707,040 707,040 449.997.878,880 450.000.000,000 %100,000

Dolaylı İştirak İlişkilerinden Arındırılmış Gerçek Kişi Pay Sahipleri Tablosu

 31.03.2019 itibari ile

SIRA NO ORTAK ADI NOMİNAL SERMAYE PAYI A GRUBU (TL) NOMİNAL SERMAYE PAYI B GRUBU (TL) NOMİNAL SERMAYE PAYI C GRUBU (TL) NOMİNAL
SERMAYE
PAYI D
GRUBU
(TL)
NOMİNAL
SERMAYE
PAYI
(TL)
% SERMAYE PAYI
1 M.TURGUT YILMAZ (DOĞRUDAN) 707,040 441,542 707,040 114.748.149,780 114.750.005,402 % 25,500
2 MEHMET TURGUT YILMAZ (DOLAYLI) 0,000 0,000 0,000 11.895.359,904 11.895.359,904 % 2,643
3 HAKAN YILMAZ (DOLAYLI) 0,000 0,000 0,000 7.726.563,270 7.726.563,270 %1,717
4 M.TURGUT YILMAZ AİLESİ DİĞER (DOLAYLI) 0,000  0,000  0,000  939.429,558 939.429,558  %0,209 
5 DİĞER İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 0,000 265,498 0,000 0,000 265,498 % 0,000
6 DİĞER 0,000 0,000 0,000 314.688.376,368 314.688.376,368 % 69,930
  TOPLAM 707,040 707,040 707,040 449.997.878,880 450.000.000,000 %100,000

 

Dolaylı, Kendine ve Karşılıklı İştirak İlişkilerinden Arındırılmış Gerçek Kişi Pay Sahipleri Tablosu

 31.03.2019 itibari ile

SIRA NO ORTAK ADI NOMİNAL SERMAYE PAYI A GRUBU (TL) NOMİNAL SERMAYE PAYI B GRUBU (TL) NOMİNAL SERMAYE PAYI C GRUBU (TL) NOMİNAL
SERMAYE
PAYI D
GRUBU
(TL)
NOMİNAL
SERMAYE
PAYI
(TL)
% SERMAYE PAYI
1 M.TURGUT YILMAZ (DOĞRUDAN) 707,040 441,542 707,040 114.748.149,780 114.750.005,402 % 31,875
2 MEHMET TURGUT YILMAZ (DOLAYLI) 0,000 0,000 0,000 11.895.359,904 11.895.359,904 % 3,304
3 HAKAN YILMAZ (DOLAYLI) 0,000 0,000 0,000 7.726.563,270 7.726.563,270 %2,146
4 M.TURGUT YILMAZ AİLESİ DİĞER (DOLAYLI) 0,000 0,000 0,000 939.429,558 939.429,558 %0,261
5 DİĞER İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 0,000 265,498 0,000 0,000 265,498 % 0,000
6 DİĞER 0,000 0,000 0,000 224.688.376,368 224.688.376,368 % 62,413
  KARŞILIKLI İŞTİRAK DÜZELTİLMİŞ SERMAYE 707,040 707,040 707,040 359.997.878,880 360.000.000,000 %100,000

 

Notlar :

1. (A), (B) ve (C) Grubu hisse senetleri ise hamiline yazılı olup, borsada işlem görmemektedirler. (D) Grubu hisseler ise hamiline yazılı olup BIST'de işlem görmektedirler. 

2. SPK'nın (II-15.1) Özel Durum Tebliği'ne göre M. Turgut Yılmaz ve birlikte hareket edenlerin toplam pay oranı % 50,14'tür. GSD Holding A.Ş. paylarına ilişkin olarak, M. Turgut Yılmaz'ın %25,50, MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin %4,50, GSD Holding A.Ş.'nin %20,00, Adeo Turizm Otelcilik Ticaret Limited Şirketi’nin %0,14 oranlarında sahip oldukları toplam %50,14 oranındaki paylar birlikte hareket etmektedir. 

3. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde, Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim ortağı M. Turgut Yılmaz'ın dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırıldıktan sonraki payı % 35,18 olarak hesaplanmaktadır.

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu'nun 2 si bağımsız olmak üzere 5 üyesi (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından ve 2 üyesi ise C grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir.

Oy Hakları

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı için bir oy hakkı vardır ve oy hakkında bir imtiyazı yoktur.