Başkanın Mesajı
Bulunduğumuz Sektörler
Başkanın Mesajı

Değerli Ortaklarımız,

baskanin mesaji2018 yılında, ABD ve Çin arasında dış ticarette uygulanan gümrük tarifelerinin arttırılması, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci, İtalya’nın Euro bölgesini tehdit eden bütçe açıkları, FED’in devam eden faiz artırımları ve AMB’nin varlık alım programının sonuna gelinmesiyle birlikte gelişmekte olan ülkeler için finansal koşullar gittikçe daralmıştır. Küresel ekonomik büyüme, ticaret savaşları ve sıkılaşan kredi koşullarının etkisiyle düşüş göstermiştir.

Piyasalarda Kasım ayının son haftasında başlayan toparlanma, Arjantin'de yapılan G20 zirvesinde ABD ve Çin’in "ticaret savaşlarına" bir çözüm aramak üzere "ateşkes" ilan ettiklerine ilişkin izlenimlerin etkisiyle biraz daha güçlenmiş, piyasalar geçici olarak da olsa rahatlamıştır. Dünya ekonomisinde 2018 ve 2019 büyüme hızına ilişkin beklentiler, genelde ekonomik büyümenin dengesinin zayıfladığını, kimi ülkelerde de gerilemeye başlama noktasında olduğunu söylemektedir. Artan dolar faizleri ile birlikte gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde hissedilen döviz ve borç krizi, global mali sistemi sarsma risklerini de arttırmaktadır. Buna karşılık öne sürülen iyimser yaklaşımlara göre FED ve AMB’nin piyasalarda artan risk algısına karşı proaktif politikalar izleyeceği düşünülmekte, bu şekilde dolar faizlerindeki artışın 2019 içinde duracağı ve euro faizlerinde ise 2020’ye kadar bir artış yapılmayacağı beklenmekte, böylece global piyasalardaki artan belirsizliklerin önüne geçilmesinin hedefleneceği değerlendirilmektedir

Türkiye ekonomisinde 2018 yılının ilk 9 aylık resmi büyüme rakamı inşaat sektöründeki sert daralmayla birlikte %4,7 olarak açıklanmış, 2018 yılı tamamında ise büyümenin %3,5 civarında olacağı tahmin edilmektedir. Düşük büyüme ile birlikte yüksek enflasyon, dış borç, kredi/mevduat oranları, işsizlik ve bütçe açığında da artışlar görüldü. 2018’de yıllık enflasyon, TCMB hedeflerinden oldukça saparak %20,3 oldu. Dış ticaret açığı azalırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılında %67,1 iken, 2018 yılında %75,3'e çıktı. 2017 yılında 47,4 milyar dolar olan cari işlemler açığı, 2018 yılında 27,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı halen çift hanelerde bulunuyor, 2018 yılı Kasım ayı itibarıyla yıllık işsizlik oranı %12,3’e yükselmiş durumdadır.

 baskanin mesaji22019 yılında gelişmiş ülke merkez bankalarının politikaları ve küresel likidite koşullarının Türkiye ile diğer gelişmekte olan ülkeler açısından önem taşımaya devam edeceği, Merkez Bankalarının atacakları adımların büyük ölçüde öngörüler çerçevesinde gerçekleşeceği varsayımı altında, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmeler ile jeopolitik risklerin de küresel risk algısı açısından belirleyici olmayı sürdürmesi muhtemeldir.

 Geçtiğimiz yıl artan risk algısı ve belirsizliklerin giderek etkili olduğu bu makroekonomik tabloya rağmen GSD Holding olarak izlemekte olduğumuz ihtiyatlı politikalar sayesinde faaliyetlerimizi geliştirme imkanı bulduk. Yüksek özvarlık ve düşük borç kompozisyonu ile finanse edilen, tatmin edici düzeyde ve istikrarlı bir biçimde kar üreten, sağlam ve değerli varlıklara sahip güçlü mali yapımızı koruduk.  Şirketimiz 1,9 milyar TL büyüklüğündeki aktiflerini, toplamı 1,3 milyar TL’yi aşan özvarlıkları sayesinde ağırlıkla fonlama imkanına sahiptir.  Şirketimizce uygulanan etkin risk yönetimi ve temkinli yatırım stratejileri doğrultusunda, maddi duran varlıkların sağlıklı bir biçimde finansmanı amacıyla yerel ve global ölçütlere göre çok sınırlı miktarda ve sadece düşük maliyetli dış kaynaktan yararlanılmaktadır.

 Çekirdek iş kollarımızın tamamında pozitif performans gösterdiğimiz ve dikkat çekici gelir artışları yaşadığımız 2018 yılını ana ortaklık payları itibariyle 293 milyon TL konsolide net dönem karı ile tamamladık. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren yurtdışı iştiraklerimizden sağladığımız diğer kapsamlı gelirlerle birlikte Şirketimizin toplam kapsamlı geliri de 390 milyon TL’ye ulaşmış oldu.  Özellikle bankacılık ve denizcilik sektöründeki iştiraklerimizin Holding’in toplam kapsamlı gelirine artan katkıları ve pozisyon fazlasından kaynaklanan yabancı para değerleme farklarının olumlu etkisi sonucunda önceki yıla göre konsolide kar ve kapsamlı gelirde ciddi büyüme yakaladık.

 GSD Grubu, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyumlu, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına saygılı ve yöneticiler de dahil her kademedeki çalışanıyla yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele eden bir yönetim ve etkinlik anlayışıyla, tüm faaliyetlerinde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda davranmayı ilke edinmiştir. Önümüzdeki dönemde de şirketlerimiz güçlü mali yapı ve likiditelerini muhafaza ederken temkinli büyümeyi hedef alan bir yaklaşım içerisinde olacaklardır. Belirlediğimiz hedeflere ulaşma yolunda gösterdikleri azim ve gayret için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar, bizi destekleyen değerli pay sahiplerimizi saygıyla selamlarım. 

M. Turgut Yılmaz
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye