Değerlerimiz
Bulunduğumuz Sektörler
Değerlerimiz

Kuruluşundan beri çok ortaklı bir şirket olması nedeniyle GSD ortaklarıyla, yatırımcılarla ve menfaat gruplarıyla olan ilişkilerini eşitlik, dürüstlük ve şeffaflık üzerine kurdu. Ortaklara, yatırımcılara, diğer menfaat gruplarına eşit mesafede olmak, hissedarlarımızın haklarını korumak ve yaptığımız tüm işlerde hesap verilebilir bir yapı kurmak ana önceliğimiz oldu. Benimsediğimiz bu ilkeler SPK'nın yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yapılması gereken çalışmalara da temel teşkil etti.