Genel Bakış
Bulunduğumuz Sektörler
Genel Bakış

GSD Holding A.Ş., 8 Ekim 1986'da Sayın Turgut Yılmaz liderliğinde 96 hazır giyim imalatçısının girişimiyle GSD Giyim Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş. unvanıyla kurulmuştur. Şirket'in unvanı 25 Kasım 1988'de GSD Dış Ticaret A.Ş. ve 21 Kasım 1996'da GSD Holding A.Ş. olarak değişmiştir. 1999 yılından beri Borsa İstanbul (BIST)'da (eski adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası-İMKB) işlem görmektedir.

GSD Holding, iştirakleri aracılığıyla finans, denizcilik ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren bir şirkettir. GSD Holding'in temel işlevi iştirak ve bağlı ortaklıklarının orta vadeli hedeflerinin belirlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesi fonksiyonlarını yerine getirmek ve faaliyetlerini koordine etmek, ayrıca bünyesindeki şirketlerin sundukları hizmetlerde veya benzer süreçlerinde standardizasyonun sağlanması, grup dışından alınan hizmetlerde kalite ve fiyat avantajının elde edilmesi ve tüm bu fonksiyonların grup bazında sinerji yaratacak şekilde planlanması faaliyetlerini de yerine getirmektedir.

GSD Grubu, büyüme stratejisini sanayide rekabetin içinde yer almak yerine ticari faaliyetlere finansal ve destek hizmetleri sunmak üzerine kurdu. İhtiyatlı bir yönetim anlayışı benimseyerek, büyümede önceliği borç yerine öz varlıklara dayandırdı. Bu yüzden de, sürdürülebilir karlılık grubun yatırım stratejisinin temelini oluşturdu.

GSD Holding, grup içerisinde temel operasyonel ilkelerin oluşturulması ve risk yönetimi ile kurumsal yönetim standartlarının belirlenmesinden sorumludur. GSD Holding faaliyette bulunduğu tüm alanlarda müşteriye odaklı olmanın ve yüksek hizmet kalitesi hedeflemenin savunucusu olmuştur. Tüm iştirak ve bağlı ortaklıklara etkin bir şekilde iletilen bu yönetim felsefesine Grup şirketlerinin ve çalışanların sıkı bir biçimde bağlı kalmaları beklenmektedir.

Ortaklarımızın sahip olduğu değeri en yükseğe çıkarmak her zaman GSD Grubu'nun vazgeçilmez amacı olmuştur. GSD Grubu performansının gerçek ölçütünün tatminkâr bir öz sermaye karlılığının sürdürülmesi olduğuna inanmaktadır.