Tarihçe
Bulunduğumuz Sektörler
Tarihçe
 • 1986

GSD Holding A.Ş., 8 Ekim 1986 tarihinde 96 hazır giyim imalatçısının girişimiyle GSD Giyim Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş. unvanıyla kurulmuştur.

 • 1988

GSD Giyim Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş.’nin unvanı 25 Kasım 1988 tarihinde GSD Dış Ticaret A.Ş. olarak değişmiştir.

 • 1992

28 Ağustos 1992 tarihinde Rant Finansal Kiralama A.Ş. kurulmuştur.

 • 1995

20 Şubat 1995 tarihinde Rant Finansal Kiralama A.Ş. halka açıldı ve Borsa İstanbul (BIST)'da (eski adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası-İMKB) işlem görmeye başladı.

11 Ekim 1995 tarihinde GSD Giyim Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş. kurulmuştur.

29 Aralık 1995 tarihinde GSD Eğitim Vakfı kurulmuştur.

 • 1996

21 Kasım 1996 tarihinde GSD Dış Ticaret A.Ş. olan şirketin unvanı GSD Holding A.Ş. olarak değişmiştir.

 • 1997

1997 yılında GSD Faktoring A.Ş. kurulmuştur.

3 Kasım 1997 tarihinde GSD Reklam ve Halkla İlişkiler Hizmetleri A.Ş. kurulmuştur.

25 Kasım 1997 tarihinde GSD Giyim Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş. unvan değiştirerek GSD Dış Ticaret A.Ş. olmuştur.

 • 1998

1998 yılı Aralık ayında GSD Holding'in %100 ortaklığı ile GSD Yatırım Bankası A.Ş. kurulmuştur.

 • 1999

GSD Holding A.Ş. 11 Kasım 1999 tarihinde Borsa İstanbul (BIST)'da (eski adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası-İMKB) işlem görmeye başlamıştır.

 • 2002

GSD Holding A.Ş., 2002 yılında Tekstilbank’ın %75'lik hisse oranı ile ana hissedar konumuna geçmiştir.

26 Temmuz 2002 tarihinde GSD Dış Ticaret , Tekstil Faktoring hisselerinin %88'ini satın almıştır.

17 Ekim 2002 tarihinde Rant Finansal Kiralama A.Ş., Tekstil Finansal Kiralama A.Ş.'yi devraldı ve birleşme sonrası devraldığı bu şirketin unvanını almıştır.

 • 2004

31 Aralık 2004 tarihinde GSD Holding A.Ş.’nin sahibi olduğu iki faktoring kuruluşu, GSD Faktoring A.Ş. şirketi ile Tekstil Faktoring'i Tekstil Faktoring çatısı altında birleştirmeye karar verdi. 

 • 2005

2 Mart 2005 tarihinde GSD Holding A.Ş., Tekstil Faktoring'in % 88 payını GSD Dış Ticaret'ten satın alarak doğrudan iştiraki haline getirmiştir.

 • 2007

9 Mayıs 2007 tarihinde GSD Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. kurulmuştur.

23 Mayıs 2007 tarihinde GSD Plan Proje Etüd A.Ş. kurulmuştur.

 • 2011

26 Ağustos 2011 tarihinde Tekstil Finansal Kiralama A.Ş.’nin unvanı GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş. olarak değişmiştir.

 • 2013

26 Mart 2013 tarihinde GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Malta’da %100 sermaye paylarına sahip olduğu Cano Maritime Ltd. ve Dodo Maritime Ltd. unvanlı iki şirketi kurmuştur.

GSD Dış Ticaret A.Ş., Malta’da %100 sermaye payına sahip olduğu Hako Maritime Ltd. unvanlı şirketi 1 Nisan 2013’te, Zeyno Maritime Ltd. unvanlı şirketi 22 Nisan 2013’te kurmuştur.

7 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla inşaası tamamlanan M/V Cano ve M/V Dodo isimli gemiler, Cano Maritime Limited ve Dodo Maritime Limited şirketleri tarafından teslim alınmıştır.

 • 2014

29 Nisan 2014 tarihinde GSD Holding A.Ş. ile Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) arasında, GSD Holding A.Ş.’nin Tekstil Bankası A.Ş.’nde sahip olduğu %75,50’lik payının ICBC’ye satılmasına ilişkin pay alım satım sözleşmesi imzalanmıştır.

23 Haziran 2014 tarihi itibarıyla inşaası tamamlanan M/V Hako isimli gemi, Hako Maritime Limited tarafından teslim alınmıştır.

25 Temmuz 2014 tarihinde Tekstil Faktoring A.Ş.’nin unvanı GSD Faktoring A.Ş. olmuştur.

29 Eylül 2014 tarihi itibarıyla inşaası tamamlanan M/V Zeyno isimli gemi, Zeyno Maritime Limited tarafından teslim alınmıştır.

GSD Dış Ticaret A.Ş.’nin tasfiyesiz sona ererek GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nce devralınması suretiyle, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde 31 Aralık 2014 tarihinde birleşmişlerdir.

 • 2015

GSD Holding A.Ş.’in Tekstil Bankası A.Ş.'deki %75,50'lik payının Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)'ye satışı 22 Mayıs 2015'te tamamlanmıştır.

GSD Holding A.Ş. tarafından Park Holding A.Ş.’nin sahip olduğu %15 Silopi Elektrik Üretim A.Ş. sermaye payının 125 milyon ABD Doları bedelle satın alınmasına ilişkin olarak 8 Haziran 2015 tarihinde imzalanan Hisse Alım ve Satım ve Hissedarlar Sözleşmesi kapsamında işlem kapanışı 29 Haziran 2015 tarihinde yapılmış olup böylece bu tarihte 125 milyon ABD Doları pay alış bedeli Park Holding A.Ş.’ne ödenmiştir.  

 • 2016

5 Mayıs 2016 tarihinde GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Malta’da %100 sermaye paylarına sahip olduğu Neco Maritime Ltd. unvanlı şirketi kurmuştur.

2 Ağustos 2016 tarihinde M/V Neco isimli gemi, Neco Maritime Limited tarafından teslim alınmıştır.

19 Ekim 2016 tarihinde GSD Holding A.Ş.’nin, bağlı ortaklığı olarak Hollanda’da kurulan GSD Shipping B.V. şirketine 5 milyon ABD doları sermaye ile %100 pay oranında iştirak edilmiştir.

21 Kasım 2016 tarihinde GSD Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V., tarafından deniz taşımacılığı alanında faaliyet göstermek üzere Mila Maritime Limited unvanlı şirket Malta’da kurulmuştur.

 • 2017

GSD Holding’in % 100 oranında iştirak ettiği bağlı ortaklıkları GSD Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş., GSD Plan Proje Etüd A.Ş. ve GSD Reklam ve Halkla İlişkiler Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyetlerinin devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye işlemlerinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17-18 Ekim 2017 tarihlerinde tescil edilerek, tasfiyeleri tamamlanmıştır.

 • 2018

24 Mayıs 2018 tarihinde M/V Mila isimli gemi, Mila Maritime Limited tarafından teslim alınmıştır.

6 Haziran 2018 tarihinde GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 sermaye payıyla sahip olduğu Malta'da kurulu Zeyno Maritime Limited, GSD Shipping B.V.'ye satılmıştır.

6 Aralık 2018 tarihinde GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 sermaye payıyıla sahip olduğu Malta'da kurulu Dodo Maritime Limited ve Neco Maritime Limited, GSD Shipping B.V.'ye satılmıştır.