İştirak Portföyü
Bulunduğumuz Sektörler
İştirak Portföyü

GSD Grubu Şirketleri

30 Haziran 2019 itibarıyla iştiraklerimizin sermayeleri ve GSD Holding'in ortaklık payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

  Ödenmiş Sermaye  GSD Holding´in İştirak Payı
İŞTİRAKLERİMİZ Bin TL Bin USD Doğrudan (%) Dolaylı (%) Toplam (%)
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 52.181 - 83,41 - 83,41
GSD Yatırım Bankası A.Ş. 50.000 - 100,00 - 100,00
GSD Faktoring A.Ş. 20.000 - 88,01 1,98 89,66
GSD Eğitim Vakfı 10 - 100,00 - 100,00
Cano Maritime Limited - 12.500 - 83,41 83,41
Dodo Maritime Limited - 14.000 - 100,00 100,00
Hako Maritime Limited  9.800  - 83,41 83,41
Zeyno Maritime Limited - 9.500 - 100,00 100,00
Neco Maritime Limited   100,00 100,00
GSD Shipping B.V.

-

40.000 100,00   - 100,00
Mila Maritime Limited  100,00  100,00 

 GSD Grubu Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklardaki İştirak Payları 

30 Haziran 2019 itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklardaki iştirak payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir : 

  Ödenmiş Sermaye  GSD Holding´in İştirak Payı
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN F.V. İŞTİRAK PAYLARI Bin TL Bin USD Doğrudan (%) Dolaylı (%) Toplam (%)
Silopi Elektrik Üretim A.Ş. 202.050 - 15,00 - 15,00