Bankacılık
Bulunduğumuz Sektörler
Bankacılık

bankacilik-detayGSD Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, 29 Nisan 2014 tarihinde, GSD Holding A.Ş.'nin Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu %75,50'lik paylarının, Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)'ye satılması için Çin ile Türkiye’deki yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınmasıyla geçerlilik kazanacak olan bir hisse alım satım sözleşmesi imzalamıştır ve bu sözleşme kapsamındaki işlem kapanışı GSD Holding A.Ş. ile ICBC arasında 22 Mayıs 2015 tarihinde yapılmış olup, söz konusu payların ICBC'ye devri bu tarih itibarıyla gerçekleşmiş ve Tekstil Bankası A.Ş.'nin pay defterine işlenmiştir. Detaylı açıklama için tıklayınız.

Tekstil Bankası A.Ş., Grup'un 30 Haziran 2014 tarihli konsolide TFRS finansal tablolarından başlayarak, "TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler" standardı uyarınca, durdurulan faaliyet olarak sınıflanmıştır. 22 Mayıs 2015 tarihine kadar %75,50 doğrudan, %0,8 dolaylı payına sahip olduğumuz Tekstil Bankası A.Ş. ve tamamına sahip olduğumuz GSD Yatırım Bankası A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz bankacılık faaliyetlerimizi, bu tarihte Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğumuz %75,50 doğrudan payımızı Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)'ye satışımız sonrası yalnızca GSD Yatırım Bankası A.Ş. aracılığıyla sürdürmekteyiz. 31 Aralık 2015’te bankacılık faaliyetlerinden elde ettiğimiz net kar yıllık %12 artışla 5,4 milyon TL, bankacılık aktiflerimiz yıllık %278 artışla 110 milyon TL, bankalarımızın verdiği toplam krediler yıllık %252 artışla 260 milyon TL olurken sermaya yeterlilik rasyomuz %16,51 olarak gerçekleşti.