Finansal Hizmetler
Bulunduğumuz Sektörler
Finansal Hizmetler

Faktoring

GSD Holding faktoring faaliyetlerini doğrudan ve dolaylı % 89,53 payla iştirak ettiği GSD Faktoring (GSD Faktoring A.Ş.) aracılığıyla gerçekleştirmektedir. GSD Faktoring, Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu İstanbul ve çevresinde olduğu kadar, Anadolu'da sanayi ve ticaretin yoğun olduğu merkezlerde de yaygın olarak faktoring hizmeti vermektedir. 1996'dan beri üyesi olduğu International Factors Group S.A. ile ihracata kaynak sağlamakta ve garanti hizmeti vermektedir. GSD Faktoring, 25 Temmuz 2013 tarihinde kurulan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği'ne (Finansal Kurumlar Birliği) üyedir. 

2015 yılında, GSD Faktoring'in yurtiçi faktoring cirosu önceki yıla göre %4,5 artışla 686 milyon TL'na çıkarken, ihracat faktoring cirosu %58 azalışla 6,6 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Konsolide aktiflerimizin %5,4'ünü oluşturan faktoring faaliyetlerimiz 2015 yılında GSD Holding konsolide net karına 3,1 milyon TL tutarında bir katkı yaptı.

Finansal Kiralama

30/12/2007 tarihinde finansal kiralama konusu malların tesliminde KDV oranlarının genel KDV oranlarına eşitlenmesi ve küresel krizin 2008 yılında derinleşmesi finansal kiralama işlem hacmimizde önemli düşüşlere yol açtı. Ayrıca ticari bankaların da küçük ve orta ölçekli işletmelere yoğun bir şekilde orta ve uzun vadeli krediler vermeye başlamaları sektörde rekabeti keskinleştirerek karlılığı düşürdü. Bunu değerlendiren yönetimimiz, finansal kiralama faaliyetlerinin sonlandırılarak, şirket kaynaklarının ortaklarımıza uzun dönemde daha büyük değer yaratabilecek yeni yatırım alanlarında değerlendirilmesini kararlaştırdı. Bu kapsamda bağlı ortaklığımız Tekstil Finansal Kiralama A.Ş., 24.08.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'unda faaliyet konusunu ve unvanını "GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak değiştirdi. İşletme adı ise "GSD Marin" oldu.

İştirakimiz, yeni finansal kiralama işlemlerine son vermiş olmakla birlikte, mevcut finansal kiralama sözleşmeleri sonlandırılıncaya kadar yalnızca bu kapsamda finansal kiralama faaliyetini sürdürecektir. Ödemesi süren sözleşmelerden dolayı, mali tablolarımızda bir süre daha finansal kiralama segmentinin ve onunla ilgili faaliyet sonuçlarının yer almasını beklemekteyiz.