Enerji
Bulunduğumuz Sektörler
Enerji

Enerji

GSD Holding, Silopi Elektrik Üretim A.Ş.’nin %15’lik sermaye payını 125 milyon dolar bedelle satın almıştır. Silopi Elektrik’in faaliyet konusu, sahip olduğu 405 MW’lik asfaltit yakıtlı termik elektrik santali ile elektrik üretimi ve satışı olup, GSD Holding açısından düzenli kar payı geliri elde etmeye ve faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik enerji sektöründe bir öz kaynak payı yatırımı olmuştur.

Silopi Elektrik, GSD Holding’in iktisap bedelinin yıllık en az %3’ü oranında temettü vermeyi garanti etmektedir. Ayrıca GSD Holding, Silopi Elektrik’in %15 hissesini, 125 milyon dolar olan alım bedelinden az olmamak kaydıyla opsiyon fiyatı üzerinden geri satma hakkına sahiptir.